Pierwsza wojna patentowa w świecie biodruku 3D

Wojny patentowe w świecie druku 3D nie są niczym nowym, jednak teraz po raz pierwszy batalia toczy się w sektorze biodruku. Stronami sporu są: Organovo – absolutny pionier druku trójwymiarowego z materiałów komórkowych oraz Cellink – producent biodrukarek 3D.

Batalię zainicjowało Organovo, które w lipcu 2021 roku złożyło skargę, żądając odszkodowania za naruszone przez Cellink patenty. Jednocześnie firma domaga się zablokowania Cellinkowi możliwości korzystania z trzech patentów dotyczących sprzętu, systemów i metod wytwarzania tkanek, udoskonaleń technologii biodrukowania oraz sposobu drukowania struktur trójwymiarowych.

Rozwój sytuacji

Sprawa z pewnością nie będzie łatwa, gdyż Cellink twierdzi, że roszczenia Organovo jest bezpodstawna. W czerwcu 2021 r. firma złożyła petycje kwestionujące ważność dwóch patentów Organovo. Te postępowania mogą unieważnić kwestionowane roszczenia w patentach drugiej strony. Jeśli to Cellink odniesie sukces, Organovo może utracić swoje patenty, czego skutkiem będzie poważne ograniczenie zdolności firmy do powstrzymania innych przed używaniem tych samych technologii do tworzenia podobnych produktów lub innych przedmiotów bazujących na analogicznych rozwiązaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *